Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Śluza

Nazwa niemiecka:

Schleusengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Śluza

Dzielnica:

Dolne Miasto

Inne nazwy:

1 Schleusengasse ok. 1650
2 Schleusengasse ok. 1650
3 Schleusengasse ok. 1650
1 Borngasse ok. 1650
2 Borngasse ok. 1650
3 Borngasse ok. 1650

Uwagi:

Ulica ta była jak wiele innych Dolnego Miasta przedzielona w środku kanałem melioracyjnym. U jego wylotu do Motławy znajdowała się śuza, od której ulicę nazwano Schleusengasse (ul. Śluzowa). Zgodnie z gdańską tradycją obie strony takich ulic początkowo nosiły różne nazwy. Pierwsze 3 z wyżej wymienionych dotyczyły strony północnej ulicy, pozostałe 3 strony południowej. Po roku 1650 nazwa Borgasse zaniknęła, obie strony nazywano już jednolicie.
Na początku lat 70 wschodnią część ulicy przemianowano na ul. prof. Zdzisława Kieturakisa.

Dawne zdjęcia:

schleusengasse.jpeg

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 175f
Strona główna
Akademia Rzygaczy