Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Żytnia

Nazwa niemiecka:

Münchengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Żytnia

Dzielnica:

Wyspa Spichrzów

Inne nazwy:

arta platea secunda 1422
Flachsgasse koniec 18 - pocz. 19 wieku

Uwagi:

Nazwa "platea secunda" pochodzi z czasów, kiedy ulice na Wyspie Spichrzów nosiły numery (od północy do Milchkannengasse - Stągiewnej i ponownie od tego miejsca do południowego krańca wyspy). Zgodnie z tą numeracją dzisiejsza ul. Żytnia była "Drugą".
Około roku 1643 pojawia się nazwa Münchengasse (ul. Mnisza), pochodząca od spichrza w posiadaniu zakonników i stojącego w pobliżu Bramy Rogoźników (poprawniej by było Bramy Szopskiej). Przejściowo używana nazwa Flachsgasse (ul Lniana) nawiązywała do znajdującej u jej wylotu do ul. Chmielnej wagi do lnu.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 160
Strona główna
Akademia Rzygaczy