Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Abrahama

Nazwa niemiecka:

Friedensschluß

Dzisiejsza nazwa:

Antoniego Abrahama

Dzielnica:

Oliwa

Inne nazwy:

Friedenstraße
Pommersche Chaussee

Uwagi:

Przed 1937 połączono ulice Friedenstraße i Pommersche Chaussee w jedną i nazwano ją na pamiątkę zawartego w Oliwie w 1660 r. pokoju ze Szwecją.
Po wojnie nadano jej imię Antoniego Abrahama (1869-1923), polskiego działacza narodowego na Kaszubach.

Dawne zdjęcia:

Współczesne zdjęcia:

ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, S. 118
Strona główna
Akademia Rzygaczy