Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Aleja Zwycięstwa

Nazwa niemiecka:

Große Allee

Dzisiejsza nazwa:

Aleja Zwycięstwa

Dzielnica:

Śródmieście, Wrzeszcz

Inne nazwy:

Langenfuhrtsche Allee 1822
Hindenburg Allee (od 24 maja 1933 do 1945 roku)
Aleja Marszałka Rokossowskiego (1945-1956)

Uwagi:

Założona z fundacji burmistrza Daniela Gralatha (1768-70). Ponieważ prowadziła z Gdańska do Wrzeszcza, zwano ją jeszcze w 1822 roku Langenfuhrtsche Allee ('Aleja Wrzeszczańska').
Także późniejsza Am Steffenspark (ul. Kolejowa) pierwotnie do niej należała.
Wprowadzona w 1915 roku nowa numeracja posesji przy tej ulicy, została po wojnie bez zmian przejęta i obowiązuje po dziś dzień.
24 maja 1933 roku, jszcze przed śmiercią prezydenta Rzeszy Paula von Hindenburga, Wielka Aleja została nazwana jego imieniem.
Po wojnie ulicy patronował jej przez 11 lat marszałek Konstanty Rokossowski, od 17 listopada 1956 roku upamiętnia ona wszelkie kiedykolwiek przez kogokolwiek odniesione zwycięstwa.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 163
Kwartalnik BSG 1998 Nr. 1, s. 29
Kronika Gdańska, T. II
Danziger Staatsanzeige nr. 55 z 1933 roku
Strona główna
Akademia Rzygaczy