Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Abrahama

Nazwa niemiecka:

Hubertusallee

Dzisiejsza nazwa:

ul. Antoniego Abrahama

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

Uwagi:

Ponieważ lasy przy tej ulicy były pod koniec XIX wieku świetnym terenem łowieckim, nazwano tą ulicę imieniem św. Huberta, patrona myśliwych.
Po wojnie nadano jej imięAntoniego Abrahama(1869-1923), polskiego działacza narodowego na Kaszubach.

ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 T V. II, S. 25
Strona główna
Akademia Rzygaczy