Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Szklary

Nazwa niemiecka:

Scheibenrittergasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Szklary

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

twergasse ex oppositio kleysmedegasse 1377/78
Schievenrieser sive teschmergasse 1415
Schivenretergasse 1566
Schiferitergasse 1600
Schieverötergasse 1608
Schiffredergasse 1636
Schiefereitergasse 1796
Schievereutergasse 1805
Grosse Scheibenrittergasse koniec 18 wieku
Kleine Scheibenrittergasse koniec 18 wieku

Uwagi:

W zasadzie pochodzenie nazwy tej ulicy jest całkiem proste: po krótkim okresie anonimowego bytu, około 1415 roku, pojawiła się nazwa nawiązująca do zamieszkujących ją szklarzy, zwanych w dialekcie średnio-dolno-niemieckim Schievenrieser. W przeciągu następnych czterech wieków nazwa tej uliczki stała się obiektem twórczej pasji Gdańszczan, polegającej na przeinaczaniu oficjalnych nazw.
I tak nieszczęsna uliczka bywała ulicą Ratujących Szyby, Krzywych Rycerzy, Maklerów Okrętowych, Krzywych Jeźdźców i Krzywych Rajtarów. Przedwojenną nazwę Scheibenrittergasse należałoby dosłownie przetłumaczyć jako ulicę 'Rycerzy Szyb' lub 'Rycerzy Szyby', która to nazwa sensu żadnego nie ma, ale doskonale mieści się zawiłej historii nazw gdańskich ulic.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 133n
Strona główna
Akademia Rzygaczy