Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Szuwary

Nazwa niemiecka:

Schilfgasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Szuwary

Dzielnica:

Dolne Miasto

Inne nazwy:

Entengasse ok. 1650 roku
Hühnergasse ok. 1650 roku
Mittelgasse ok. 1763 roku

Uwagi:

Ulica ta była początkowo rozdzielona na całej długości rowem melioracyjnym. Dlatego też wschodnią jej stronę zwano Hühnergasse 'Kurza', zachodnią zaś Entengasse 'Kaczą'. Około 1763 roku obie strony ulicy zwano już Mittelgasse 'Środkowa'. Po 1814 roku przeniesiono na tą ulicę nazwę Schilfgasse 'Trzcinowa', którą do tej pory nosiła część dzisiejszej ul. Łąkowej. Dotychczasową nazwę Mittelgasse zaś przeniesiono na dzisiejszą ul. Chłodną.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 175
Strona główna
Akademia Rzygaczy