Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Targ Sienny

Nazwa niemiecka:

Heumarkt

Dzisiejsza nazwa:

Targ Sienny

Dzielnica:

¦ródmie¶cie

Inne nazwy:

Ochsenmarkt od poł. 18 wieku do 1860 roku
Pferdemarkt od poł. 18 wieku
Plac 1 Maja 1945 - ok. 1990

Uwagi:

Przedwojenny Heumarkt (Targ Sienny) - plac przed Bram± Wyżynn±, poza wałami miejskimi służył od połowy 18 wieku handlowi wołami i końmi. Dlatego też nazywano go równolegle Ochsenmarkt ('Targ Wołowy') i Pferdemarkt ('Targ Koński'). Pirwsza z tych nazw występuje jeszcze w 1860 roku. Od 1866 roku targ przemianowano na Sienny, od głównego składnika diety handlowanych zu poprzednio zwierz±t.
Po wojnie nazwany został Placem 1 Maja, około 1990 roku przywrócono mu jego przedwojenn± nazwę w tłumaczeniu na język polski.

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 182
Strona główna
Akademia Rzygaczy