Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Targowa

Nazwa niemiecka:

An der Messehalle

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

ul. Targowa 1945 - ???

Uwagi:

Ulica postała dopiero po 1920 roku, po zbudowaniu Targom Gdańskim godnej siedziby. Po wojnie ulica istniała jeszcze przez kilka lat pod nazwą ul. Targowa.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 64
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy